การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัด

1

2

3

          หากผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ทำปรับเปลี่ยนกิจวัตรการใช้งานข้อเข่า ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัดอย่างเต็มที่แล้ว ยังคงมีอาการปวดมาก มีการจำกัดการใช้งานในชีวิตประจำวัน การผ่าตัดถือเป็นอีกทางที่จะสามารถลดอาการปวดและเพิ่มความสามารถในการใช้งานข้อเข่าได้

          การผ่าตัดมีหลากหลายวิธี  โดยบทความนี้จะนำเสนอวิธีที่ผ่าตัดที่ใช้รักษาในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ละวิธีได้ดียิ่งขึ้น จึงขออธิบายตำแหน่งของกระดูกอ่อนของข้อเข่า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสามส่วนหลัก ดังรูป คือ กระดูกอ่อนส่วนด้านนอกของข้อเข่า (หมายเลข 1), กระดูกอ่อนส่วนด้านในของข้อเข่า (หมายเลข 2) และกระดูกอ่อนส่วนลูกสะบ้า (หมายเลข 3) ซึ่งในผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีภาวะเสื่อมของกระดูกอ่อนของข้อเข่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออาจมีภาวะเสื่อมของกระดูกอ่อนทุกส่วนในผู้ป่วยบางราย

การผ่าตัดที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีดังนี้


การผ่าตัดจัดแนวกระดูก​

    

          การผ่าตัดจัดแนวกระดูก เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนจุดลงน้ำหนักของข้อเข่า โดยเปลี่ยนจากจุดลงน้ำหนักจากส่วนของกระดูกอ่อนที่มีภาวะเสื่อมไปยังจุดที่กระดูกอ่อนยังมีสภาพปกติ 

 

          วิธีการผ่าตัดนี้นิยมเลือกผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีการเสื่อมของกระดูกอ่อนด้านนอกหรือกระดูกอ่อนด้านในเพียงส่วนเดียว และไม่มีภาวะกระดูกอ่อนลูกสะบ้าเสื่อม โดยผู้ป่วยต้องมีการเหยียดงอเข่าได้ดีอยู่แล้ว ร่วมกับมีความมั่นคงของเส้นเอ็นในเข่าที่ดี การผ่าตัดนี้มักใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุไม่มากนัก มีคุณภาพของเนื้อกระดูกที่ดี

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน (Unicondylar knee replacement)          การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเฉพาะด้านที่มีการเสื่อม โดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกอ่อนส่วนที่เหลือ

 

          วิธีนี้สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่มีการเสื่อมของกระดูกอ่อนด้านนอกหรือกระดูกอ่อนด้านในเพียงส่วนเดียว มีภาวะผิดรูปของข้อเข่าน้อย นอกจากนี้ผู้ป่วยต้องมีภาวะการเหยียดงอเข่าได้ดีอยู่แล้ว ร่วมกับมีความมั่นคงของเส้นเอ็นในเข่าที่ดีเช่นเดียวกับการผ่าตัดจัดแนวกระดูก ข้อดีของวิธีการผ่าตัดนี้คือมีการสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดน้อย และระยะฟื้นตัวหลังการผ่าตัดรวดเร็ว

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด (Total knee replacement)

                        

          การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด  วิธีนี้ปัจจุบันเป็นวิธีมาตรฐานและเป็นวิธีการผ่าตัดที่มีรายงานผลการรักษาในปัจจุบันที่เป็นที่น่าพอใจ โดยจะพิจารณาการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลายส่วนของข้อเข่า มีปัญหาข้อติด มีการเหยียดงอเข่าได้น้อย หรือมีปัญหาข้อเสื่อมร่วมกับโรคที่มีอาการอักเสบของข้อ เช่น โรครูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ เป็นต้น 

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

วันและเวลาทำการ 

  • จันทร์ - ศุกร์     17.00-20.00 น.     

  • เสาร์ - อาทิตย์   09.00-12.00 น.    

  • วันหยุดราชการ     09.00-12.00 น. 

  • หยุดทุกวันอังคาร

  074-221636

@varahclinic

(มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

88 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ตรงข้ามธนาคาร TMB โรงแรมหรรษาเจบี

© 2013 by VarahClinic.com