รู้จักโรคข้อเข่าเสื่อม

 

 

          โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและเพิ่มความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเกิดการเสื่อมสภาพ โดยอาจเกิดจากปัจจัยร่วมดังต่อไปนี้                - มีประวัติการติดเชื้อในข้อเข่า

               - ภาวะจากอุบัติเหตุของข้อเข่า

               - การใช้งานข้อเข่ามากๆซ้ำๆเป็นระยะเวลายาวนาน

               - มีพันธุกรรมของโรคข้อเข่าเสื่อม

               - น้ำหนักตัวมากเกินไป

 

         เมื่อเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเป็นอาการแรก โดยจะมีอาการปวดมากเมื่อมีการเดินลงน้ำหนัก จากนั้นอาการจะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยมีอาการปวดจะมากขึ้นระยะการเดินลดลง ข้อเข่ายึดตึง งอได้น้อยลง

        ต่อมาเมื่อการดำเนินโรคเป็นมากขึ้นข้อเข่าจะมีการผิดรูป ทำให้เกิดภาวะขาโก่งงอ หรือกางออกอย่างเห็นได้ชัด โดยในบางช่วงที่มีอาการอักเสบของข้อเข่า จะมีอาการปวด บวม แดงร้อน และจำกัดการเคลื่อนไหวมากกว่าช่วงที่ข้อเข่าไม่มีอาการอักเสบ

 

                  ภาพรังสีในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม จะเห็นช่องกระดูกอ่อนแคบลง ในรายที่มีการเสื่อมของกระดูกอ่อนมากจะเห็นช่องกระดูกอ่อนหายไป มีปุ่มกระดูกงอกและมีแนวการเรียงตัวของกระดูกที่ผิดรูปโก่งงอ

                 โดยแนวทางการ รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม  มีเป้าหมายของการรักษาเพื่อลดอาการปวด และพยายามชะลอการเสื่อมของโรคไม่ให้เป็นมากขึ้นโดยรายละเอียดการรักษาจะกล่าวในบทความถัดไป

 

                          

 

                        

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

คลินิกกระดูกและข้อ หาดใหญ่ สงขลา ข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกและข้อ

วันและเวลาทำการ 

  • จันทร์ - ศุกร์     17.00-20.00 น.     

  • เสาร์ - อาทิตย์   09.00-12.00 น.    

  • วันหยุดราชการ     09.00-12.00 น. 

  • หยุดทุกวันอังคาร

  074-221636

@varahclinic

(มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

88 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ตรงข้ามธนาคาร TMB โรงแรมหรรษาเจบี

© 2013 by VarahClinic.com