การรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อม

          การรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อมมีเป้าหมายเพื่อลดอาการปวด ป้องการการยึดติดของข้อ และเพิ่มความสามารถในการใช้งานข้อสะโพก

 

การรักษาเบื้องต้น มีดังนี้ 

  • การลดน้ำหนัก (ในกรณีที่มีน้ำหนักมาก)  

  • หลีกเลี่ยงการใช้งานข้อสะโพกมากๆ เช่น การยกของหนัก การขึ้นลงบันไดบ่อยครั้ง เป็นต้น

  • การใช้ไม้เท้าหรือเครื่องช่วยพยุงเดิน เพื่อลดน้ำหนักที่จะผ่านข้อสะโพก

  • การบริหารยืดเหยียด เพื่อป้องกันภาวะข้อยึดติด

  • การใช้ยาบรรเทาอาการปวด และยาลดอาการอักเสบ การรับประทานยากลุ่มนี้เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ จึงไม่แนะนำให้ใช้ยาอย่างเดียวโดยไม่ปรับการใช้งาน หรือทำการบริหาร                 

             

          ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีการข้างต้นอย่างเต็มที่แล้วยังมีอาการปวดมากและมีการจำกัดการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา โดยการผ่าตัดมีหลายวิธี การจะเลือกผ่าตัดวิธีใดนั้นขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรค สาเหตุของภาวะข้อเสื่อม ร่วมกับอายุและการใช้งานข้อสะโพกของผู้ป่วย

 

การผ่าตัดในปัจจุบันที่นิยมใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยข้อสะโพกเสื่อม มีดังนี้          1. การผ่าตัดเพื่อจัดเรียงกระดูก เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนจุดลงน้ำหนักของข้อสะโพก โดยเปลี่ยนจากจุดลงน้ำหนักจากส่วนของกระดูกอ่อนที่มีภาวะเสื่อมไปยังจุดที่กระดูกอ่อนที่มีสภาพปกติ และเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำหนักใหม่ให้กระจายน้ำหนักได้ดี  การรักษาด้วยวิธีนี้มักใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อสะโพกเสื่อมระยะแรก ร่วมกับภาพรังสีแสดงภาวะการเรียงตัวของกระดูกที่ผิดปกติ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการกระจายน้ำหนักผิดปกติ

          2. การผ่าตัดเชื่อมข้อสะโพก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและจำเป็นต้องใช้งานข้อสะโพกหนัก เช่น  กรรมกรผู้ใช้แรงงาน ซึ่งหากรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมอาจส่งผลต่ออายุการใช้ของข้อสะโพกได้ไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามการผ่าตัดเชื่อมข้อสะโพกอาจส่งผลให้เกิดการจำกัดการใช้งานในชีวิตประจำวัน เนื่องจากผู้ป่วยจะไม่สามารถงอข้อสะโพกได้ เช่น การนั่งในที่แคบ นอกจากนี้ระยะยาวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการเชื่อมข้อสะโพก มักมีภาวะการเสื่อมของกระดูกสันหลังและข้อเข่า เนื่องจาก

ต้องเคลื่อนไหวมากขึ้นชดเชยกระดูกข้อสะโพกที่ถูกเชื่อมไว้

3. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

          การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม  เป็นการผ่าตัดเพื่อทดแทนกระดูกอ่อนส่วนที่มีภาวะเสื่อมด้วยข้อเทียม โดยผ่าตัดทดแทนกระดูกอ่อนด้านกระดูกเบ้าสะโพก และหัวกระดูกต้นขา การรักษาวิธีนี้ได้รับความนิยมในปัจจุบันและมีการรายงานผลการรักษาที่ได้ผลดี 
          ปัจจุบันชนิดของข้อสะโพกเทียมและวัสดุที่ใช้ผลิตข้อสะโพกเทียมมีการพัฒนาจากเดิม ทำให้มีอายุการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าในอดีตมาก อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในด้านการใช้งาน ที่ต้องใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อให้ข้อสะโพกมีอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุด

 

 

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

วันและเวลาทำการ 

  • จันทร์ - ศุกร์     17.00-20.00 น.     

  • เสาร์ - อาทิตย์   09.00-12.00 น.    

  • วันหยุดราชการ     09.00-12.00 น. 

  • หยุดทุกวันอังคาร

  074-221636

@varahclinic

(มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

88 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ตรงข้ามธนาคาร TMB โรงแรมหรรษาเจบี

© 2013 by VarahClinic.com