การรักษากระดูกข้อสะโพกหัก

          การเกิดกระดูกหักบริเวณข้อสะโพก พบเป็นส่วนมากในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากกระดูกมักมีภาวะเปราะบางเมื่อเทียบกับมวลกระดูกขณะที่อายุยังน้อย ดังนั้นแม้การหกล้มธรรมดาในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจทำให้กระดูกบริเวณนี้หักได้

          เมื่อเกิดภาวะกระดูกหักผู้ป่วยจะมีอาการปวด ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือลงน้ำหนักได้ นอกจากนี้หากกระดูกมีการเคลื่อนที่มากอาจสังเกตุเห็นลักษณะขาที่สั้นลงกว่าอีกข้างหนึ่ง

          แนวทางการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้  ส่วนมากจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด เผื่อให้ผู้ป่วยลดอาการปวดและกลับมานั่งยืนเหมือนปกติได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานอันเป็นผลมาจากอาการปวดที่ส่งผลให้มีการจำกัดการเคลื่อนไหว  และอาจส่งให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ได้แก่ แผลกดทับ การติดเชื้อทางเดินหายใจ และระบบปัสสาวะ เป็นต้น
     

การผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก แบ่งได้เป็น สองวิธีหลักๆ ดังนี้

1. การผ่าตัดยึดตรึงกระดูก

          การผ่าตัดด้วยวิธีนี้ เป็นการผ่าตัดจัดกระดูกให้เข้าที่และยึดกระดูกไว้ด้วยเครื่องมือยึดตรึงกระดูก ผู้ป่วยที่จะรับการรักษาด้วยวิธีนี้มักเป็นผู้ป่วยที่มีอายุไม่มากจนเกินไป มีคุณภาพของกระดูกที่ดีพอสมควร

          ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้คือ มีการสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดน้อย และเมื่อกระดูกประสานกันดีแล้วมักไม่มีปัญหาด้านอายุการใช้งานและการจำกัดการใช้งานเหมือนการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม แต่อาจมีปัญหาในกรณีที่กระดูกไม่ติด หรือหัวกระดูกขาดเลือดได้

2 . การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

          เป็นการนำกระดูกส่วนที่หักออกแลทดแทนด้วยวัสดุข้อสะโพกเทียม วิธีนี้มักใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุมาก มีการใช้งานของข้อสะโพกไม่มาก
          ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ คือ ผู้ป่วยสามารถเดินลงน้ำหนักและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว เนื่องจากไม่ต้องรอระยะเวลาการประสานกันของกระดูกที่หัก และยังลดโอกาสการผ่าตัดซ้ำที่เกิดจากกรณีกระดูกไม่ติดหรือหัวกระดูกขาดเลือดเหมือนในกรณีที่ผ่าตัดด้วยวิธียึดตรึงกระดูก

 

                        

          วิธีการรักษาดังกล่าวข้างต้น แพทย์จำเป็นต้องประเมินความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ในการพิจารณาแนวทางการรักษา อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดสูงมาก ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด โดย การให้ยาระงับปวด และพยายามให้ผู้ป่วยสามารถนั่งรถเข็นได้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงเป็นระยะเวลายาวนาน

 

                        

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

วันและเวลาทำการ 

  • จันทร์ - ศุกร์     17.00-20.00 น.     

  • เสาร์ - อาทิตย์   09.00-12.00 น.    

  • วันหยุดราชการ     09.00-12.00 น. 

  • หยุดทุกวันอังคาร

  074-221636

@varahclinic

(มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

88 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ตรงข้ามธนาคาร TMB โรงแรมหรรษาเจบี

© 2013 by VarahClinic.com