การรักษากระดูกข้อสะโพกหัก

                                     ปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 

                 มีการพัฒนาไปอย่างมากจากอดีต วัสดุที่นำมาใช้ผลิตข้อสะโพกเทียมได้
                มีการพัฒนาขึ้นเพื่อลดแรงเสียดทานและการสึกหรอเพื่อให้มีอายุการใช้
                งานได้นานขึ้น ในบทความนี้จะอธิบายถึงชนิดของผิวสัมผัสของข้อ
                เทียมที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดในแต่ละชนิดของผิว
                สัมผัสของข้อเทียมนั้นๆ

                                  ก่อนที่จะเข้าถึงรายละเอียดของชนิดวัสดุที่นำมาใช้ผลิตผิว
                สัมผัสข้อเทียม จะขออธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อเทียมเป็น
                ลำดับแรก โดยข้อเทียมจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างผิวของกระดูกเบ้า
                  สะโพก และกระดูกหัวสะโพก ดังภาพเคลื่อนไหวที่แสดง โดยระหว่างที่มี
                 การใช้งาน จะมีการถูกันระหว่างผิวทั้งสองทำให้มีการสึกหรอของผิว
                 สัมผัส  ดังนั้นวัส1ดุที่นำมาผลิตข้อเทียมจึงมีความแตกต่างกันในด้าน
                 ความคงทนและการใช้งาน


     

ปัจจุบันวัสดุที่ใช้เพื่อผลิตเป็นผิวสัมผัสข้อเทียมมีดังนี้

1.โพลีเอทิลีน (Polyethylene)

             เป็นวัสดุที่ลักษณะเหมือนพลาสติก ใช้ผลิตเป็นผิวสัมผัสที่ด้านเบ้าข้อสะโพกโดยโพลีเอทีลีนเป็นวัสดุผิวข้อที่ใช้มากที่สุด ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมีความสามารถในการผลิตให้ผิวข้อชนิดนี้มีความทนทานมากขึ้นกว่าในอดีต 

           ข้อดีของโพลีเอทิลีน คือ มีความทนทานสูง มีความเสี่ยงต่อการแตกหักต่ำ, มีรายงานการใช้งานที่ได้ผลดีมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีข้อจำกัด คือ หลังจากใช้เป็นระยะเวลานานอาจมีการสึกหรอ ทำให้มีเศษพลาสติกจากการสึกหรอ ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกรอบข้อสะโพกเทียมได้ แต่ปัญหานี้ได้ลดลงจากเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้น

2 . การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

          เป็นการนำกระดูกส่วนที่หักออกแลทดแทนด้วยวัสดุข้อสะโพกเทียม วิธีนี้มักใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุมาก มีการใช้งานของข้อสะโพกไม่มาก
          ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ คือ ผู้ป่วยสามารถเดินลงน้ำหนักและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว เนื่องจากไม่ต้องรอระยะเวลาการประสานกันของกระดูกที่หัก และยังลดโอกาสการผ่าตัดซ้ำที่เกิดจากกรณีกระดูกไม่ติดหรือหัวกระดูกขาดเลือดเหมือนในกรณีที่ผ่าตัดด้วยวิธียึดตรึงกระดูก

 

                        

          วิธีการรักษาดังกล่าวข้างต้น แพทย์จำเป็นต้องประเมินความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ในการพิจารณาแนวทางการรักษา อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดสูงมาก ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด โดย การให้ยาระงับปวด และพยายามให้ผู้ป่วยสามารถนั่งรถเข็นได้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงเป็นระยะเวลายาวนาน

 

                        

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

วันและเวลาทำการ 

  • จันทร์ - ศุกร์     17.00-20.00 น.     

  • เสาร์ - อาทิตย์   09.00-12.00 น.    

  • วันหยุดราชการ     09.00-12.00 น. 

  • หยุดทุกวันอังคาร

  074-221636

@varahclinic

(มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

88 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ตรงข้ามธนาคาร TMB โรงแรมหรรษาเจบี

© 2013 by VarahClinic.com