ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ ให้คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์, คลินิกกระดูกหาดใหญ่ สงขลา เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณ และคนในครอบครัวที่คุณรัก          ผู้ป่วยสามารถมารับการตรวจรักษาได้เลยโดยไม่ต้องนัด แต่หากต้องการความรวดเร็วท่านสามารถจองคิวตรวจล่วงหน้า online ได้ค่ะ

โรคกระดูกและข้อเฉพาะทาง

 • โรคข้อเข่าเสื่อม   

 • โรคข้อสะโพกเสื่อม

 • การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม

 

 

โรคทั่วไปทางกระดูกและข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ

 • โรคปวดคอ ปวดหลัง 

 • โรคกระดูกทับเส้น หมอนรองกระดูก

 • โรคปวดไหล่

 • โรคปวดข้อศอก

 • โรคปวดนิ้วมือ ข้อมือ 

 • โรคปวดข้อสะโพกและข้อเข่า

 • โรคปวดเท้าและข้อเท้า 

 • ภาวะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา​

 • โรคนิ้วล็อค มือชา

               คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ เป็นคลินิกกระดูกเฉพาะทางที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ เอ็น กล้ามเนื้อโดยหมอกระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญ คลินิกเราตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

             แนวทางการรักษาของคลินิกกระดูกและข้อ หาดใหญ่ ของเรา คือ ให้การดูแลผู้ป่วยโดยการรักษาตามหลักวิชาการ เน้นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในด้านตัวโรครวมถึงวิธีการและขั้นตอนการรักษาข้อและกระดูก ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

         

              ขั้นตอนในการตรวจรักษาผู้ป่วย  หมอกระดูกและข้อจะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายเกี่ยวกับอาการและปัญหาของผู้ป่วย หากมีความจำเป็นจะพิจารณาส่งตรวจเอ็กซเรย์ ผู้ป่วยสามารถรับการเอ็กซเรย์ที่คลินิกเอ็กซเรย์ใกล้คลินิกกระดูกของเราโดยใช้เวลาทำการเอ็กซเรย์ประมาณ 15-30 นาที  และในกรณีที่จำเป็นต้องทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) คลินิกสามารถส่งตัวไปนัดทำยังศูนย์ MRI ใกล้เคียงได้

         

            หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วหมอกระดูกและข้อจะให้การวินิจฉัยโรค และให้การรักษา โดยอธิบายผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคที่เป็น สาเหตุของการเกิดโรค และวิธีการรักษาร่วมกับการใช้ยาที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆ 

             นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ เป็นหมอกระดูกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลโรคกระดูกและข้อ เอ็นกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม-ข้อสะโพกเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โดยหลักการรักษาจะเน้นการรักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดในเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยงและชะลอการผ่าตัด และจะพิจารณาให้การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดในกรณีที่จำเป็นและมีข้อบ่งชี้ตามหลักวิชาการ  

 

                ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของคลินิกกระดูกและข้อของเรา และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ท่านอื่น เรายินดีแนะนำแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการรักษาต่อจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในหาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดอื่นๆ ที่สามารถดูแลรักษาโรคนั้นได้ดีที่สุด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์​

 • อาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ โรคข้อเข่า-ข้อสะโพกเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม

   สิ่งที่เราคาดหวังให้คนไข้ได้หลังจากพบหมอ

            

                 หลังจากที่ได้ตรวจกับคุณหมอกระดูกและข้อที่คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ หาดใหญ่แล้ว คุณหมอวราห์

        มีเป้าหมายให้คนไข้รู้ถึงสิ่งต่อไปนี้ 4 ข้อ ไม่เพียงแต่มาพบหมอแล้วได้ยากลับบ้านไป โดยคุณหมอวราห์มีเป้าหมาย 4 อย่าง คือ

          1.คนไข้โรคกระดูกและข้อของเรา จะได้ทราบว่าตนเองเป็นโรคอะไร เป็นโรคที่มีความกลัวหรือโรคกังวลอยู่หรือไม่

         2.คนไข้ที่มาที่คลินิกกระดูกของเรา จะได้ทราบว่าโรคที่เป็นมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดอีก

         3.คนไข้ที่มาตรวจกับหมอกระดูกของเรา จะได้ทราบว่ามีวิธีการรักษาอย่างไร มีแนวทางการรักษาและแผนการรักษาอย่างไร

         4.คุณหมอวราห์คาดหวังว่าคนไข้โรคกระดูกและข้อทุกคนที่พบหมอแล้วต้องไม่มีคำถามที่สงสัยหรือความกังวลติดกลับบ้านไป

        อย่างไรก็ตามสิ่งที่คนไข้จะช่วยหมอให้บรรลุเป้าดังกล่าวได้ง่ายขึ้น คือ ขอให้คนไข้บอกความสงสัยหรือความกังวลให้หมอทราบค่ะ

วันและเวลาทำการ 

 • จันทร์ - ศุกร์     17.00-20.00 น.     

 • เสาร์ - อาทิตย์   09.00-12.00 น.    

 • วันหยุดราชการ     09.00-12.00 น. 

 • หยุดทุกวันอังคาร

  074-221636

@varahclinic

(มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

88 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ตรงข้ามธนาคาร TMB โรงแรมหรรษาเจบี

© 2013 by VarahClinic.com